Steel Form

Tehnologija

Naša kompanija posjeduje ekscentar prese potiska do 200 tona, hidraulične prese za savijanje cijevi, te CNC prese za savijanje čelika dužine do 4000mm.

Za sve prese posjedujemo veliki broj različitih alata te smo u mogućnosti vršiti razne deformacije, sječenja i savijanja materijala.

Naše prese rade kako u manuelnom tako i u automatskom modu, te za iste posjedujemo i automatske dodavače materijala.

Neke od naših presa su opremljene PLC-om (programabilni logički kontroler) koji obezbjeđuje automatski režim, povećava brzinu proizvodnje i kvalitet proizvoda.