alt

Steel Form d.o.o.
Usluge galvanizacije

Steel Form

Usluge galvanizacije

Usluge

Steel-form u saradnji sa partner kompanijom vrši usluge površinske zaštite materijala metodama galvanskog hladnog i toplog cinčanja.
Od metoda galvanizacije izdvajamo:

  • • Galvansko cinčaje sa silerom
  • • Elektrostatsko lakiranje prahom (ELP)
  • • Galvansko alkalno cinčanje sa pasivizacijom
  • • Postupak zaštite materijala metodom TOPLOG CINKA obavlja se u skladu sa EN ISO 1461:2009 standardima.